Title Date Topic Engagement News Relevance
STEMI ve NSTEMI Olgularında COVID-19 Korkusu ve Tedavinin Ertelenmesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yasemin KALKAN UĞURLU et al in inönü üniversitesi sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu dergisi

Source crossref_works_2020_03_25
Feb 04, 2023 Bir & Ile 0 0 0.2
Ortaöğretim öğrencilerinin COVID-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin algı düzeyleri

Gökhan ALPTEKİN et al in açıköğretim uygulamaları ve araştırmaları dergisi

Source crossref_works_2020_03_25
Jan 31, 2023 Bir & Ile 0 0 0.2
COVID-19 Pandemi Sürecinin Düzenli Takipte Olan Kronik Böbrek Hastalarına Etkisi The Effect of the COVID-19 Pandemic Process on Regular Follow-Up Chronic Kidney Disease Patients

Emine ASAR et al in turk nefroloji, diyaliz ve transplantasyon hemsireleri dernegi

Source crossref_works_2020_03_25
Jan 31, 2023 Bir & Ile 0 0 0.3
Sosyal Damgalanma ve COVID-19 Salgını

Perihan EREN BANA in istanbul yeni yuzyil universitesi, yeni yuzyil journal of medical sciences

Source crossref_works_2020_03_25
Jan 27, 2023 Bir & Ile 0 0 0.2
Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Planlaması ve Yönetim Yaklaşımları

Hüseyin ÇAKIR et al in manas sosyal araştırmalar dergisi

Source crossref_works_2020_03_25
Jan 25, 2023 Bir & Ile 0 0 0.3
60 Yaş ve Üzeri Kişilerin Covid 19 Pandemisinde Videokonferans Yoluyla Uygulanan Eğitim ve Destek Programı Hakkında Görüşleri

Cemil YAVUZ et al in uluslararası insan çalışmaları dergisi

Source crossref_works_2020_03_25
Jan 21, 2023 Bir & Ile 0 0 0.2
Learning alone together: Emergency-mode educational functions of international virtual exchange in times of the COVID-19 pandemic

Luca Alexa Erdei et al in journal of adult learning, knowledge and innovation

Source crossref_works_2020_03_25
Jan 16, 2023 Bir & Ile 0 0 0.2
COVID-19 PANDEMİSİNDE Z KUŞAĞININ SANAL MARKET ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Sabri GÜNGÖR et al in erciyes akademi

Source crossref_works_2020_03_25
Jan 16, 2023 Bir & Ile 0 0 0.3
Sağlık Ekonomisinin Temel Konuları Açısından COVID-19

Pınar YALÇIN BALÇIK in mersin üniversitesi tıp fakültesi lokman hekim tıp tarihi ve folklorik tıp dergisi

Source crossref_works_2020_03_25
Jan 14, 2023 Bir & Ile 0 0 0.2
Serebrovasküler olay ile prezente olan COVID-19 vakası

Fatma Yekta URKMEZ et al in troia medical journal

Source crossref_works_2020_03_25
Jan 11, 2023 Bir & Ile 0 0 0.4