Researcher Papers Engagement News Quotes
Wei Wang 14 279 0 0
Fausto Baldanti 12 549 3 0
Giuseppe Lippi 11 85 0 0
Xuping Xie 11 89 0 0
Galit Alter 11 83 3 0
Olivier Schwartz 10 596 4 0
Pei-Yong Shi 10 85 0 0
Yang Liu 10 87 0 0
Norio Ohmagari 10 11 0 0
Helen Ward 9 34 1 0