Researcher Papers Engagement News Quotes
Antonella Riva 1 0 1 2
Yunlong Cao 4 0 5 1
Stefano Togni 1 0 1 1
Jonathan F. Lovell 1 0 1 1
Yi Zhang 9 0 0 0
Jing Li 8 0 0 0
Yan Zhang 8 0 0 0
Xin Zhang 8 0 0 0
Zheng Zhang 7 0 0 0
Oliver Witzke 7 0 1 0